Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Optimalizace softwarových nákladů

Nechte nás odhalit příležitosti k úsporám ve vaší softwarové infrastruktuře!

KONTAKTUJTE NÁS
Software je nezbytnou součástí každé moderní firmy, ale zároveň pro ni může představovat i značné náklady. Mnoho společností tápe v nalezení rovnováhy mezi svými softwarovými potřebami a udržením nákladů a výdajů na ně pod kontrolou. Přesně v tento moment může Forscope pomoci.

Proces optimalizace softwarových nákladů probíhá ve dvou krocích: analýza stávajících softwarových prostředků a identifikace příležitostí k úsporám nákladů.

  1. Analýza stávajících softwarových prostředků
    Prvním krokem k optimalizaci nákladů na software je analýza vaší současné softwarové infrastruktury a používaných licencí. To se týká nejen softwarových řešení, která aktuálně používáte, ale také vašich licenčních modelů a smluv. Náš tým (který má hluboké znalosti v oblasti licencování, podložené certifikátem Certified SAM Professional vydaným společností BSA Verafirm) provede důkladnou analýzu vaší současné situace a porovná ji s alternativními možnostmi jako je trvalé licencování, modely založené na předplatném a hybridní řešení.
     
  2. Identifikace příležitostí k úsporám nákladů
    Po úvodní analýze určíme oblasti, kde můžete ušetřit náklady, aniž byste museli obětovat funkčnost nebo riskovat problémy s dodržením licenčních předpisů. Poté, co analyzujeme vaše stávající softwarové prostředky a identifikujeme příležitosti k optimalizaci, navrhneme vám změny, které přispějí k efektivitě užívání vašeho softwaru.
     

Zde uvádíme nejběžnější způsoby, jak dosáhnout úspor na softwaru:

Srovnání trvalých produktů a produktů založených na předplatném

Jedním z klíčových rozhodnutí, které budete muset při optimalizaci nákladů na software učinit, je, zda koupit trvalé produkty nebo si pořídit předplatné. Trvalé produkty vyžadují vyšší jednorázovou investici (s možnými úsporami v průběhu času), zatímco licencování založené na předplatném umožňuje používat vždy nejaktuálnější verzi softwaru za měsíční poplatek (náklady jsou však ve srovnání s trvalými řešeními v dlouhodobém horizontu často vyšší). Náš tým vám pomůže porovnat náklady a výhody jednotlivých možností a určit, která z nich je pro vaši firmu vhodná.

Hybridní řešení

Kromě trvalého licencování a předplatného jsou možnou variantou také hybridní řešení, která kombinují obě varianty. To může být dobrou volbou, pokud máte specifické potřeby, které nesplňuje ani jedna z možností. Například můžete chtít mít určitá softwarová řešení formou trvalých produktů a jiná používat v cloudu. Náš tým vám pomůže prozkoumat možnosti hybridních řešení, abyste zjistili, zda se budou pro potřeby vaší firmy hodit či nikoliv.

Maximalizace hodnoty stávajícího softwaru

Naši specialisté také vyhodnotí aktuální využití licencí, vyznačí oblasti vašeho IT prostředí, které jsou přelicencované, a oblasti, kde se objevuje shelfware (softwarové licence, které společnost zakoupila, ale zůstávají nevyužité a nepřinášejí organizaci žádný zisk). Můžeme vám pomoci identifikovat nadbytečné licence, které už nepotřebujete, a nabídnout vám jejich odkoupení, čímž dále maximalizujete hodnotu vašich stávajících softwarových aktiv. Z finančních prostředků získaných z výkupu pak můžete financovat a pokrýt další výdaje.

Shrnutí

Využitím analýzy vašich softwarových prostředků provedené společností Forscope a implementací jejích doporučení do vaší IT infrastruktury je možné optimalizovat a snížit softwarové náklady typicky o 20 - 30 %. Navíc vám můžeme pomoci identifikovat nadbytečné softwarové licence a nabídnout vám jejich odkoupení!

 

Chcete optimalizovat náklady vaší organizace na software? 

Kontaktujte nás!

Kontaktní formulář

Položka byla přidána do košíku