Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

FAQ

Je druhotný software legální?

Ano, je. Zákazník, který si zakoupil trvalý software v rámci trhu EU/EHP, může (podle právních předpisů EU) převést vlastnická práva k zakoupené kopii softwaru na někoho jiného. Taková činnost nevyžaduje souhlas ani povolení od vlastníka autorských práv k softwaru (např. společnosti Microsoft), protože jeho distribuční práva byla vyčerpána při prvním prodeji. Zjednodušeně řečeno to funguje podobně, jako když si koupíte knihu – jakmile ji přečtete, můžete ji volně prodat někomu jinému. A původní prodejce nemá právo ovlivňovat, co se stane s jím už jednou prodanou knihou v budoucnu. Se softwarem je to stejné – jakmile je odinstalován ze zařízení původního majitele, může být prodán někomu jinému.

Další informace najdete v našem článku Právní pozadí druhotného softwaru.

Jak prokazujete legálnost druhotných softwarových produktů?

Legální vlastnictví druhotných softwarových produktů se prokazuje průvodní dokumentací, kterou byste měli obdržet při každém nákupu. Tyto dokumenty obsahují informace (např. původ softwaru, číslo licenční smlouvy, prohlášení o odinstalaci od předchozího vlastníka/ů atd.), které prokazují splnění všech zákonem stanovených podmínek pro převod vlastnictví softwaru. Naše společnost vždy poskytuje veškerou potřebnou dokumentaci, takže si můžete být jistí, že u nás vždy nakoupíte bez rizika.

Objevili jsme stejný software za mnohem nižší cenu. V čem je rozdíl?

Na trhu je mnoho prodejců druhotného softwaru, kteří nabízejí i nejnovější verze produktů Microsoft za velmi nízké ceny. Háček je v tom, že prodávají pouze klíče k produktům, nikoli samotné produkty – je to jako koupit si klíč k domu, ale ne dům samotný. Pokud byste si tyto produktové klíče za 10 euro koupili, vystavili byste svou společnost značnému riziku vysokých pokut (například při auditu), protože produktový klíč a faktura vystavená prodejcem nezaručují jejich legálnost, ani vaše vlastnictví softwaru, ke kterému patří!

Ve společnosti Forscope prodáváme pouze produkty, které pocházejí ze spolehlivých zdrojů a s kompletní vlastnickou dokumentací připravenou k auditu.

Co když výrobce softwaru zakazuje převod licencí?

V rámci EU již výrobci nemohou prosazovat politiku "zákazu převodu". V minulosti ji zahrnovaly do svých obchodních podmínek, ale od rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-128/11 z roku 2012 už nemohou zakazovat budoucí prodej již jednou prodaných produktů.

Zde je několik důležitých výňatků z rozsudku Soudního dvora EU, které se týkají tohoto tématu:

„Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých „použitých“ licencí [...]“ 
„Výlučné právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu, na kterou se taková licence vztahuje, se vyčerpá prvním prodejem této rozmnoženiny.“ 
„Proto i v případě, že licenční smlouva následný převod zakazuje, nemůže již nositel práva dalšímu prodeji této rozmnoženiny bránit.“

Na základě výše zmíněného rozsudku Soudního dvora EU výrobci upravili své obchodní podmínky v souladu s tímto rozhodnutím. Zde je příklad ze smluvních podmínek produktu Microsoft Windows Server 2022:

„Žádné ustanovení této smlouvy nezakazuje převod softwaru v rozsahu povoleném platnými zákony, pokud bylo vyčerpáno právo k distribuci.“

Projdou vaše produkty softwarovým auditem?

Ano, projdou. Pokud ve vaší společnosti nebo organizaci dojde k auditu, jste povinni prokázat, že jste softwarové produkty získali legálně, a to předložením dokumentace, kterou jste obdrželi při jejich nákupu. Jelikož naše společnost poskytuje kompletní vlastnickou dokumentaci a v případě potřeby i asistenci při auditu, není důvod, abyste se během auditu produktů, které jste u nás zakoupili, setkali s jakýmikoli problémy. Naše společnost dodala již více než 700 000 softwarových licencí a nikdy jsme se nesetkali s jediným případem negativního rozhodnutí při softwarovém auditu námi dodávaných produktů.

Jaký software nabízíte?

Nabízíme široký výběr trvalých produktů společnosti Microsoft, ale také další populární software, jako např. produkty Autodesk (doživotní licence). Produkty Microsoft, které prodáváme, pocházejí z Volume (komerčního) distribučního kanálu, takže jsou nejlépe uzpůsobeny pro použití ve firmách a organizacích. Pokud vámi hledaný software v naší aktuální nabídce chybí, napište nám. Uděláme vše pro to, abychom ho pro vás získali.

Proč jsou Volume licence pro mou firmu nejlepší volbou?

Volume produkty umožňují rychlé a snadné licencování pro libovolný počet zařízení nebo uživatelů. Jejich hlavními výhodami jsou možnost aktivace produktů na všech zařízeních najednou pouze jedním klíčem (MAK), velmi snadný přenos na nová zařízení nebo uživatele a kompatibilita se servery a RDS. Možnost centralizované správy ušetří IT oddělení spoustu času, navíc software doprovází rozsáhlá dokumentace, kterou produkty z jiných distribučních kanálů často postrádají. A co víc, cena je srovnatelná s Retail/OEM produkty!

Proč jsme při nákupu více kusů stejného produktu obdrželi pouze jeden klíč?

Protože software pocházející z Microsoft Volume licenčního kanálu není nutné aktivovat každý zvlášť pomocí individuálních produktových klíčů. Jeden Multiple Activation Key (MAK) slouží k aktivaci všech vašich zakoupených produktů najednou. Počet možných aktivací je vždy několikanásobně vyšší než počet zakoupených produktů pro případ, že byste například potřebovali vyměnit svůj hardware. Vaše společnost musí sama zajistit, aby software nebyl používán na více zařízeních, než jaký byl počet zakoupených produktů.

Mohou se u druhotných softwarových produktů vyskytnout nějaké technické problémy?

Pokud je software nainstalován, aktivován a používán v souladu s jeho specifikacemi, není žádný důvod, proč by měl náhle sám od sebe přestat fungovat (např. se deaktivovat). Mezi novým a druhotným softwarem není z hlediska funkčnosti žádný rozdíl – stále se jedná o stejný softwarový produkt, k jehož instalaci se používá stejný zdrojový soubor.

Technická funkčnost je velkou měrou závislá na změnách na straně výrobce (vydaných aktualizacích a opravách), ale pokud jde o stav aktivace produktu, není důvod k obavám. Pokud potřebujete pomoc s aktivací produktů, které jste si zakoupili v našem e-shopu, vždy vám poskytneme veškerou potřebnou pomoc a asistenci.

Dostává druhotný software aktualizace (bezpečnostní balíčky, opravy problémů) od výrobce softwaru?

Ano, dostává. Druhotné softwarové produkty dostávají všechny bezpečnostní aktualizace, opravy problémů a bezpečnostní balíčky vydané výrobcem v souladu se zásadami životního cyklu každého konkrétního produktu. Jsou také vybaveny stejnými funkcemi a standardní technickou podporou, jakou poskytuje společnost Microsoft nebo jakýkoli jiný výrobce softwaru. Mezi aktualizacemi pro druhotný software zakoupený u nás a pro nový software prodávaný přímo výrobcem neexistuje žádný rozdíl.

Jak si mohu ověřit, že zakoupený software nepoužívá žádný z předchozích vlastníků?

To zajistí právně závazný dokument, ve kterém první vlastník (stejně jako jakýkoli další následný vlastník) prohlašuje, že software už nepoužívá ani on, ani žádná jiná strana, že byl odinstalován a že pro něj i v budoucnu nepoužitelný. Tento dokument je třeba přiložit ke každému zakoupenému druhotnému softwarovému produktu, jelikož je nutný pro splnění 4 hlavních podmínek pro legální přenos softwarového vlastnictví. Tento dokument poskytujeme spolu s další vyžadovanou dokumentací při nákupu.

Mohou veřejné instituce nakupovat druhotné softwarové produkty, například prostřednictvím veřejných zakázek?

Ano, samozřejmě, že mohou. Neexistuje žádný opodstatněný důvod, proč by veřejné instituce nemohly nakupovat druhotné softwarové produkty (ať už prostřednictvím tendru, nebo ne). Ve skutečnosti může být druhotný software skvělým způsobem, jak ušetřit náklady, takže veřejné prostředky mohou být vynaloženy co nejhospodárněji. A co víc, prodejci druhotného softwaru by vždy měli mít možnost účastnit se veřejných zakázek na software, protože stanovení diskriminačních podmínek, které je vylučují, je v rozporu s hlavními zásadami otevřené hospodářské soutěže a rovného zacházení (to činí celou veřejnou zakázku velmi zranitelnou, protože nespravedlivé požadavky jsou snadno napadnutelné u soudu).

Kde nakupujete softwarové produkty?

Naše produkty pocházejí buď přímo od společností, které mají větší množství nadbytečných softwarových produktů, chtějí prodat nebo nahradit svá softwarová aktiva, nebo od našich stabilních a ověřených dodavatelů v několika evropských zemích. Pokaždé, když nakupujeme druhotné softwarové produkty do našich skladových zásob, důkladně prověřujeme legálnost a původ produktů a ujišťujeme se, že je k nim přiložena veškerá potřebná dokumentace, abychom ji mohli při prodeji poskytnout našim zákazníkům.

Jak vypadá proces výkupu softwaru?

Každá nabídka výkupu začíná v momentě, kdy od společnosti nebo organizace obdržíme seznam softwarových produktů, které chtějí prodat. Po schválení naším Purchasing Managerem jim zašleme cenovou nabídku. Zároveň je požádáme, aby nám o softwarových produktech poskytli více informací a také všechny nutné dokumenty, které potvrdí jejich vlastnická práva. Tyto dokumenty je třeba vždy přiložit, aby byl převod plně legální. Pokud je to potřeba, společnostem poskytujeme pomoc při každém kroku převodu vlastnictví tak, aby byl proces co nejhladší. Jakmile shromáždíme všechny dokumenty a podepíšeme smlouvu, společnost vystaví fakturu a dodá nám produkty.

Jaké dokumenty potřebuji k softwarovému auditu?

V případě softwarového auditu musíte být schopni poskytnout dostatečné důkazy o tom, že druhotné softwarové produkty splňují všechny zákonné požadavky a že vaše organizace je jejich právoplatným vlastníkem.

Oprávněné vlastnictví druhotného softwaru se dokládá:

 1. Deklarací prvního nabyvatele, která obsahuje:
  • Potvrzení o odinstalování softwaru.
  • Identifikaci prvního nabyvatele (doporučeno) a číslo smlouvy mezi ním a výrobcem softwaru (povinný údaj).
  • Potvrzení, že software byl poprvé prodán a je s ním obchodováno na trhu EU/EHP.
  • Prohlášení prvního nabyvatele, že software byl plně uhrazen.
  • Potvrzení, že se jedná o trvalou licenci.
 2. Seznam celého řetězce vlastníků (kde je relevantní) s prohlášením všech vlastníků, že softwarový produkt odinstalovali.
 3. Faktura (daňový doklad) mezi prodávajícím (např. společností Forscope) a kupujícím (vaší organizací).

Položka byla přidána do košíku