Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Transakční audit Deloitte: Získejte potvrzení o legálnosti našich produktů od nestranných odborníků!

 • Legalita

24. 3. 2023

Plánuje vaše organizace nákup druhotného softwaru, ale zároveň se obáváte právních rizik s tím spojených? My ve Forscope jsme tu, abychom pomohli! Všechny naše softwarové produkty jsou plně legální. Abychom vám však poskytli ještě větší jistotu, nabízíme při objednání druhotného softwaru od nás exkluzivní možnost dodatečného transakčního auditu, který provádí důvěryhodná poradenská společnost Deloitte.

Transakční audit druhotných softwarových licencí

Naše nabídka transakčního auditu od společnosti Deloitte je ideálním řešením, pokud chcete být při nákupu druhotného softwaru obzvláště obezřetní. Poskytne záruku, že transakce je zcela bezpečná, potvrdí, že dodané licence druhotného softwaru a jejich příslušná právní dokumentace splňují všechny zákonem požadované podmínky, a ověří, že převod vlastnictví softwaru proběhl správně.

Jak vypadá proces transakčního auditu?

 1. Na vaši žádost zašleme společnosti Deloitte právní dokumentaci k vámi objednaným produktům.
 2. Na základě poskytnuté právní dokumentace vyhotoví společnost Deloitte dokument zvaný Confirmation Report (Potvrzovací zpráva), ve kterém posoudí, zda:
  1. původní držitel licence je subjekt se sídlem v EU nebo EHP,
  2. původní softwarová licence je časově neomezená (perpetuální),
  3. existují dokumenty, z nichž lze vyvodit, že původnímu poskytovateli licence bylo za kopii (kopie) softwaru zaplaceno a v jaké výši,
  4. poskytnutá právní dokumentace obsahuje závazek původního kupujícího odinstalovat/zbavit se všech předchozích kopií softwaru, přestat software používat a podniknout kroky k zamezení jeho dalšího používání v rámci organizace původního kupujícího.
 3. Výše uvedenou právní dokumentaci obdržíte spolu s auditní zprávou vypracovanou společností Deloitte.

Cena

Cena za transakční audit se může lišit v závislosti na podmínkách konkrétního projektu. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás, poskytneme vám individuální nabídku.

Odborné znalosti společnosti Deloitte

Společnost Deloitte poskytuje svým klientům po celém světě auditorské a ověřovací služby, konzultace, právní a finanční poradenství, řízení rizik, daňové a další související služby. S jejich odbornými znalostmi a zárukou kvality si můžete být jisti, že auditní zpráva, kterou obdržíte, bude důkladná a spolehlivá.

 


Uložte článek jako PDF

Položka byla přidána do košíku