Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Plány Microsoft 365 Enterprise již neobsahují aplikaci Teams – co to znamená pro vaši firmu?

  • Microsoft

18. 10. 2023

Od října 2023 společnost Microsoft odstranila aplikaci Teams ze svých sad Enterprise pro EHP a Švýcarsko¹. Dotčené plány předplatného, například Office 365 E1/E3/E5 a Microsoft 365 E3/E5, již nebudou zahrnovat tuto oblíbenou službu pro spolupráci – bude ji možné zakoupit pouze jako samostatný produkt.

Toto rozdělení je výsledkem kontinuální snahy Evropské unie o spravedlivý trh s menším počtem monopolů. Bylo shledáno, že Microsoft získává neférovou výhodu oproti konkurenci tím, že aplikaci Teams poskytuje jako součást plánů předplatných pro firmy² – to v praxi znamenalo, že ostatní řešení byla automaticky vyloučena, přestože mohla poskytnout stejně vhodné služby pro komunikaci a spolupráci.

V důsledku této změny budou muset organizace s více než 300 zaměstnanci (běžní uživatelé sady Enterprise Suite), které se na tento oblíbený nástroj spoléhaly, přehodnotit svou IT infrastrukturu, pracovní postupy a rozpočet. Pro předplatitele Office 365 E1 a E3 to letos dokonce nebude poprvé, protože již v dubnu společnost Microsoft ceny plánů těchto svých cloudových služeb zvýšila.

Jaké máte nyní možnosti?

Zaprvé, pokud má vaše společnost již předplacené služby Microsoft 365 Enterprise nebo Business, může tyto cloudové sady používat i nadále, bez nutnosti jakýchkoli změn. Nová pravidla se týkají především nových předplatitelů.

Dále je třeba posoudit, zda vaše organizace skutečně potřebuje nástroje a funkce Microsoft 365, a zejména aplikaci Teams (která již v nových plánech pro EHP není zahrnuta). Náš Product Manager Mateusz Drozdowski nabízí odborný náhled na toto téma:

Podnikání nikdy není o jednom univerzálním řešení pro všechny a totéž platí i pro software. Ve velkých podnicích je pro dosažení nákladově nejefektivnějšího nastavení často výhodné zkombinovat různé licenční modely. Můžete například nasadit trvalé licence Microsoft Office spolu s aplikací Teams pro běžné zaměstnance a pro pracovníky na vedoucích pozicích zvolit funkčně bohatší Office 365 E3 (rovněž doplněné o aplikaci Teams).

Proč se ale vůbec spoléhat na Microsoft? Klíčové je sladit firemní softwarovou strategii s
vašimi provozními potřebami, nikoli s potřebami výrobce softwaru. Existují různé alternativy, například produkt IceWarp, které poskytují stejně robustní služby, ale za mnohem nižší cenu.

Mateusz Drozdowski
Product Manager

Pro lepší představu si na konkrétním příkladu rozebereme 3 možné scénáře pro hypotetickou společnost s 350 zaměstnanci, která by si chtěla pořídit nový plán předplatného Office 365 E3:

  1. Pouze předplatné: Microsoft Office 365 E3 EEA + Microsoft Teams EEA – pravděpodobně nejméně optimalizovaná volba, ale pokud jsou funkce Microsoft 365 pro firemní procesy naprosto zásadní, například pokud je společnost silně závislá na službě Azure, může se jednat o jedinou možnost. V takových případech však důrazně doporučujeme provést hloubkovou analýzu pro předejití zbytečným výdajům.
  2. Hybridní řešení: Druhotný Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 + Microsoft Teams EEA – pokud společnost potřebuje plány Microsoft 365 hlavně pro používání standardních aplikací sady Office (Word, Excel, Outlook atd.) a služby Teams, může pro ně být tato nová změna ve výsledku přínosná, jelikož většinu každoročních nákladných plateb za všechny služby může nahradit jednorázovou platbou za druhotný Office LTSC Professional Plus 2021 a zvlášť pořídit předplatné pouze k Teams EEA.
  3. Alternativa: IceWarp Desktop Business – společnost se může rozhodnout zcela opustit ekosystém společnosti Microsoft a přejít na jinou platformu, např. na IceWarp Desktop Business. Ta je přístupná v cloudu i na místních zařízeních a obsahuje aplikace a služby, které jsou plně rovnocenné službám Office 365 E3 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Exchange, SharePoint, OneDrive).

    IceWarp je alternativou služby Microsoft 365, která nabízí podobné aplikace, nástroje, funkce a dokonce i uživatelské rozhraní za výrazně nižší cenu (v průměru alespoň dvakrát levněji) a zahrnuje i možnost snadné migrace ze služeb společnosti Microsoft za pomoci pracovníků podpory IceWarp.
Srovnání cen: Společnost s 350 zaměstnanci po dobu 5 let

Najetím myší na graf zobrazíte doplňující údaje.

Jak je na první pohled patrné, alternativní řešení v podobě služby IceWarp je od počátku výrazně cenově výhodnější než předplatné služby Microsoft 365 a v pátém roce je již více než pětkrát levnější; hybridní řešení se stává levnějším už po prvním roce.

Shrnutí

Vzhledem ke své dlouhodobé a rozsáhlé přítomnosti na trhu má Microsoft výrazný vliv na rozhodovací proces společností v otázkách týkajících se softwaru. Licenční model SaaS pak navíc do rukou této megakorporace nadále soustřeďuje ještě větší moc. Pokud firmy chtějí snížit své provozní náklady a být méně závislé na pohledu společnosti Microsoft na otázky budoucnosti softwaru, je nutné, aby začaly důkladněji zkoumat alternativy a nenechaly se vést zvykem a zažitými postupy. Nedovolte, aby náhlé změny v cenové a licenční struktuře Microsoftu narušily vaše plány, IT infrastrukturu, provozní efektivitu nebo rozpočet!

Naši licenční poradci jsou dobře vybaveni k tomu, aby vám pomohli najít nákladově nejoptimálnější řešení šité na míru vašim firemním potřebám. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci a poradenství v oblasti licencování.


¹ Oficiální oznámení společnosti Microsoft (v angličtině): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/Microsoft365-Teams-EEA

² Tisková zpráva Evropské komise (v angličtině): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3991

Položka byla přidána do košíku