Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Hybridní řešení: Jak mohou vaší firmě pomoci ušetřit na softwaru?

 • Licencování
 • Porovnání produktů

17. 2. 2022

Proč by vaše společnost měla každý rok platit za zbytečné, nebo dokonce nechtěné funkce? Optimalizujte své softwarové prostředky a skoncujte s nadměrnými výdaji za předplatné za pomocí hybridních řešení.

Co je hybridní řešení?

Hybridní řešení kombinuje cloudové služby na bázi předplatného a perpetuální místně nasazené softwarové produkty. Umožňuje organizacím vyladit výdaje na software (a někdy i na hardware) a zároveň získat všechny funkce a služby, které potřebují k výkonu svých činností.

Podívejte se na naše video s českými titulky.

Ve Forscope umíme našim zákazníkům poskytnout vzácnou kombinaci cloudových služeb na bázi předplatného a perpetuálních druhotných softwarových produktů. Tento typ hybridního řešení přináší společnostem v soukromém i veřejném sektoru výrazné výhody, jelikož jim dává možnost ve svých organizacích vytvořit nákladově efektivnější softwarovou infrastrukturu.

Srovnání cen: předplatné versus hybridní řešení po dobu 5 let

Potáhněte směrem do boku pro zobrazení příkladu hybridního řešení pro velké podniky.
Potáhněte směrem do boku pro zobrazení příkladu hybridního řešení pro malé a střední firmy.

poslední aktualizace: březen 2022

Kdy se vaší společnosti vyplatí hybridní řešení?

 • Vytváření nového IT prostředí – když se připravuje zavedení nové IT infrastruktury, rozhodovatelé si často na základě způsobu, jakým dnes tvůrci svůj software propagují, vytvoří mylnou představu, že jsou povinni zakoupit cloudové produkty na bázi předplatného. Při hlubší analýze však mnoho organizací zjistí, že kombinace cloudových služeb s místně nasazeným perpetuálním softwarem je ekonomicky výhodnější a často i praktičtější co do efektivity pracovních postupů, dostupnosti a zabezpečení.
 • Optimalizace stávajícího prostředí – mnoho organizací se spoléhá na specifická, již zavedená nastavení, s nimiž se nechtějí rozloučit nebo se jich z technických důvodů prostě nemohou vzdát. Při bližším přezkoumání se však často zjistí, že některé programy, funkce a služby nejsou využívány nebo jsou zcela nepotřebné. V takových případech lze vylepšit stávající infrastrukturu a zároveň snížit výdaje zařazením perpetuálních nebo předplacených produktů – v závislosti na konkrétní situaci.

  Například:

  1. Cloudová struktura založená na modelu SaaS s mnoha nadbytečnými funkcemi → analýza softwarových prostředků s cílem snížit objem předplatného, omezit tzv. shelfware (tj. nepoužívané programy) a/nebo nahradit některé komponenty perpetuálními produkty.
  2. Stávající místní struktura s nově se objevující potřebou cloudových služeb → analýza nových potřeb a stávajících softwarových prostředků za účelem pořízení takového cloudové řešení, které stávající strukturu doplní, namísto aby ji kompletně nahradilo.
 • Přechod na práci z domova a vzdálenou práci – společnosti, které potřebují vytvořit podmínky pro vzdálenou práci, mohou namísto unáhleného přechodu z perpetuálních produktů na model SaaS využít hybridní řešení. Do cloudu tak mohou přesunout pouze vybrané služby (například služby VoIP a sdílené úložiště pro dokumenty) a pro většinu pracovních postupů a procesů si ponechat místně nasazený software. Výsledek takového přechodu na práci na dálku bude mnohem méně rušivý, protože zaměstnanci se budou muset přizpůsobit pouze několika změnám namísto zvykání si na kompletní globální transformaci.
 • Zlepšení zabezpečení dat – organizace, které používají produkty s předplatným, nespravují ani nekontrolují základní cloudovou infrastrukturu, včetně sítí, serverů, operačních systémů, úložišť a možností aplikací (kromě konfiguračních nastavení specifických pro uživatele) – v případě modelu SaaS se musí spoléhat na prostředí, které dodává poskytovatel.
  Hybridní řešení naopak umožňuje, aby klíčové prostředky s citlivými daty zůstaly uchovány v lokálním prostředí (a v případě potřeby i offline) bez jakéhokoli propojení s prostředím cloudu.
 • Zálohování – spolehání se výhradně na cloudové služby v otázce zálohování dat a produktivity se může vymstít v momentě, kdy dojde k jejich výpadku (např. kvůli technickým problémům nebo zmeškaným platbám). Ten totiž může vést ke značným nevýhodám a ztrátám, a to i při dočasném odpojení. Nasazení hybridního řešení může zmírnit dopady výpadků cloudových i místních služeb různého charakteru, což organizacím umožňuje na tyto problémy lépe a snadněji reagovat a přizpůsobit se jim.

Volba hybridního řešení představuje výrazné úspory, zejména ve srovnání s řešením čistě na bázi předplatného, a umožňuje IT oddělením přesunout vybrané funkce a nástroje do cloudu a zároveň si zachovat kontrolu nad lokální infrastrukturou, softwarem a daty organizace.

Nejste si jisti, jaký druh softwarového řešení je pro vaši firmu nejvhodnější? Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci!


Uložte článek jako PDF

Položka byla přidána do košíku