Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Jak prokazujeme legálnost druhotných softwarových produktů?

  • Legalita

12. 1. 2023

Právní stránka druhotného softwaru je velkým tématem jak pro naše zákazníky, tak i pro všechny, kteří jeho koupi zvažují. Než se budeme detailněji věnovat tomu, co konkrétně naše společnost poskytuje jako důkaz legálnosti, je důležité si nejprve krátce připomenout, co vyžaduje zákon.

Na základě evropských právních předpisů a soudních rozhodnutí (např. směrnice 2009/24/ES nebo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-128/11) byly vytvořeny čtyři právní podmínky pro legální převod vlastnictví softwaru. Splnění těchto podmínek se prokazuje průvodní dokumentací, která obsahuje všechny potřebné informace a slouží jako důkaz (například při softwarovém auditu), že softwarové produkty jsou skutečně vaše. Pokud se vám totiž nepodaří prokázat oprávněné vlastnictví, hrozí vaší společnosti vysoké riziko pokuty.

Jaké jsou čtyři právní podmínky pro převod vlastnictví softwaru a jakou dokumentaci potřebujete?

Podmínky požadované právními předpisy EU
  1. První zemí vydání a prodeje produktu byla země EU/EHP nebo Švýcarsko.
  2. Produkt byl plně uhrazen vlastníkovi autorských práv.
  3. Produkt je časově neomezený (nejedná se o předplatné).
  4. Produkt už není používaný předchozím majitelem (majiteli).
Dokumentace

Každý prodejce druhotného softwaru je ze zákona povinen poskytnout informace potvrzující splnění výše uvedených podmínek. Tyto informace se uvádí v průvodní dokumentaci, kterou byste měli vždy obdržet při nákupu, abyste měli důkaz, že jste oprávněným vlastníkem zakoupených licencí. Neexistuje žádná oficiální šablona pro vizuální podobu dokumentace, ale věcný obsah musí obsahovat následující údaje:

  • Původ softwaru (první země použití)
  • Číslo licenční smlouvy (License Agreement number)
  • Název produktu a typ licenční smlouvy (License Agreement type)
  • Prohlášení prvního vlastníka obsahující:

- Prohlášení o odinstalaci softwaru.

- Potvrzení, že produkty jsou trvalé a byly plně zaplaceny.

- Potvrzení, že produkty byly poprvé zakoupeny a uvedeny do provozu v EU, EHP, nebo Švýcarsku.

NA CO SI DÁT POZOR: Existují různé webové stránky, e-shopy a někdy i jednotlivci, kteří prodávají i nejnovější verze softwaru za velmi nízké ceny. Háček je v tom, že mnohé z nich prodávají pouze produktové klíče, nikoli samotné produkty, takže na ně nemáte žádný právní nárok. Je to jako koupit a vlastnit klíč od domu namísto domu samotného. Softwarový produktový klíč a faktura vystavená prodejcem nezaručují ani legálnost, ani vlastnictví softwaru, ke kterému patří. Nenechte se zmást tím, že vám klíč umožní softwarové produkty aktivovat – aktivovaný produkt ještě neznamená, že jste jeho vlastníkem a máte zákonné právo jej používat. To lze prokázat pouze řádnou právní dokumentací k vámi zakoupené softwarové licenci (licencím).

Jaké dokumenty dostávají naši zákazníci?

Ve Forscope poskytujeme kompletní právní dokumentaci připravenou k auditu. Je však třeba mít na paměti dvě důležité věci:

1. Forscope Právní dokumentace je poskytována pouze k trvalým produktům společnosti Microsoft
Důvod je jednoduchý – softwarové produkty od jiných výrobců jsou na vás převedeny buď přímo jimi (Autodesk), nebo od nich obdržíte potvrzení o převodu (Adobe).

2. Poskytujeme různé varianty právní dokumentace
Vzhledem k tomu, že druhotné softwarové produkty mohou pocházet z různých zdrojů, může se lišit počet dokumentů i množství informací, které jsme schopni sdílet. Je to proto, že některé z nich (nebo dokonce všechny) mohou být chráněné smlouvou o mlčenlivosti (NDA) nebo nařízením GDPR (General Data Protection Regulation), a mohou tak být zpřístupněné pouze auditorovi na vyžádání.

Zde jsou ukázky právní dokumentace, kterou od nás můžete obdržet:

Dokumentace se zredigovanými důvěrnými informacemi

Kliknutím stáhnete

Dokumentace se zobrazenými důvěrnými informacemi

Kliknutím stáhnete

Vzor právní dokumentace, kterou obdržíte po zakoupení konkrétního produktu, najdete také v detailu příslušného produktu zde:

Máte nějaké dotazy k námi poskytované dokumentaci? Neváhejte nás kontaktovat.


Uložte článek jako PDF

Položka byla přidána do košíku