Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Jaké aplikace obsahují různé sady Autodesk Design Suite?

  • Porovnání produktů
  • Autodesk

21. 2. 2023

Zjistit, jaké konkrétní aplikace jsou obsažené v různých sadách Autodesk Design Suite, se všemi jejich verzemi a edicemi, může být obtížný úkol. Proto jsme pro vás připravili několik praktických srovnávacích tabulek!

Autodesk Design Suites – přehledová tabulka

Tato tabulka poskytuje základní přehled o hlavním obsahu sad Autodesk Building Design Suite, Product Design Suite a Plant Design Suite. Podrobný seznam všech aplikací v 5 různých sadách Design Suites najdete zde.

  Building
Design Suites
Product
Design Suites
Plant
Design Suites
Standard Premium Standard Premium Ultimate Standard Premium
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Structural Detailing1
Alias 2
Inventor
Inventor Professional
ReCap3
Revit 4
Showcase 5
SketchBook Designer6
Navisworks Simulate
Navisworks Manage
Vault Basic
3ds Max
3ds Max Design

1 Structural Detailing je k dispozici pouze do verze 2015
2 ve verzích sady Product Design Suite 2013–2016
3 ReCap není k dispozici v sadách starších než verze 2014
4 v sadách Premium a Ultimate Plant Design Suite je Revit ve skutečnosti Revit Structure
5 ve verzích sady Product Design Suite 2013–2018
6 SketchBook Designer je součástí pouze do verze 2014

Autodesk Design Suites – podrobné tabulky

Pokud byste chtěli podrobněji srovnat aplikace napříč všemi sadami Autodesk Design Suite, připravili jsme pro vás 2 interaktivní tabulky – jednu, kterou můžete třídit podle aplikace, a druhou, kterou můžete třídit podle sady.

Programy a sady nástrojů Autodesk v kostce

AutoCAD

AutoCAD je široce používán pro 2D technické nákresy a tvorbu 3D návrhů. Je to fundamentální program Autodesku pro mnoho profesionálů v oblasti stavebnictví, výroby a designu, jako jsou například architekti, inženýři, průmysloví designéři a návrháři produktů. Výše zmínění odborníci oceňují jeho všestrannost a schopnost vytvářet návrhy, konstrukce, elektrické obvody, instalatérská schémata, půdorysy budov a další.

AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture, jak už název napovídá, je určený zejména pro architekty. Jeho intuitivní prostředí, specializované komponenty a standardy a různé možnosti zobrazování změn, zón a prostorů usnadňují tvorbu architektonických návrhů a dokumentací a pomáhají profesionálům v oboru efektivněji řídit jejich projekty.

AutoCAD MEP

AutoCAD MEP (mechanika, elektroinstalace a instalatérství) je program, který se specializuje na poskytování potřebných objektů, pracovních ploch, standardů vrstev a správců komponent a systémů pro snadné navrhování, projektování a dokumentaci systémů budov, včetně HVAC (vytápění, větrání a klimatizace). Navíc, díky integrované správě verzí projektových výkresů, je snadné sledovat všechny systémy v průběhu celého cyklu výstavby budovy.

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical je sada nástrojů pro navrhování a kreslení se zaměřením na specifické potřeby výrobního průmyslu. Obsahuje knihovny standardizovaných dílů a součástek, nástroje pro automatizaci běžných mechanických CAD úloh a funkce pro zefektivnění procesů tvorby mechanického designu.

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical je díky automatizaci běžných, ale jinak časově náročných úkonů, jako je číslování vodičů, označování komponent a generování sestav, špičkovým nástrojem pro navrhování elektronických rozvodů a ovládacích systémů. Produktivitu projektování navíc usnadňuje bohatá knihovna elektrických symbolů, která je součástí tohoto produktu.

AutoCAD P&ID

AutoCAD P&ID umožňuje projektantům technologických zařízení radikálně zvýšit jejich produktivitu ve srovnání s dřívějším zdlouhavým a časově náročným procesem. Slouží k vytváření, úpravám a správě schémat potrubí a přístrojových diagramů a poskytuje užitečné nástroje pro automatizaci a zefektivnění různých aspektů P&ID pracovních postupů.

AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D je sada nástrojů zaměřená na urychlení a automatizaci kreslení a modelování P&ID ve 3D, která uživatelům umožňuje vytvářet izometrické výkresy přímo z 3D modelu, doplněno o oborové standardy pro navrhování technologických zařízení.

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design umožňuje architektům a projektantům snadno čistit, upravovat a vylepšovat naskenované výkresy a plány ve známém prostředí AutoCADu – díky výkonným nástrojům pro úpravu rastrů a převodu rastrů na vektory.

AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Structural Detailing je zaměřen na pomoc statikům při vytváření detailů v ocelových a železobetonových konstrukcích a jejich přizpůsobení místním stavebním předpisům. Oboustranné propojení pro výměnu dat s nástroji Robot Structural Analysis a Revit Structure zajišťuje hladký a efektivní průběh projektu.

Alias

Autodesk Alias, známý také pod názvy Alias StudioTools, AliasStudio a Alias Design, je software pro průmyslový design, který poskytuje nástroje pro skicování, koncepční modelování, povrchovou úpravu a různé vizualizační nástroje pro produktový, strojírenský a automobilový design.

Inventor & Inventor Professional

Autodesk Inventor je CAD software určený pro průmyslový a strojírenský design, který uživatelům umožňuje vytvářet, simulovat a vizualizovat 3D návrhy produktů pomocí profesionálních inženýrských nástrojů, pracovat v rámci stanovených norem a parametrů a vytvářet průvodní dokumentaci k dokončenému projektu.

Navisworks Simulate je softwarový produkt pro revizi projektů, který umožňuje odborníkům z oblasti inženýrství, architektury a stavebnictví revidovat integrované modely a data se zúčastněnými stranami pro získání větší kontroly nad výsledky svých projektů. Navisworks Manage rozšiřuje možnosti Navisworks Simulate o nástroje jako Clash Detective, které dále zlepšují monitorování projektu.

ReCap

Autodesk ReCap (což je zkratka pro „Reality Capture“) je software pro zpracování nativních mračen bodů z laserových skenů, který používají architekti a inženýři při vyměřování, plánování, výstavbě a rekonstrukci infrastruktury a stavebních projektů.

Revit

Autodesk Revit je software pro digitální modely staveb (tzv. BIM), který nabízí multidisciplinární a kolaborativní přístup k návrhům a stavebním projektům. Díky všem výkonným funkcím pro architekturu, MEP a stavební inženýrství sjednoceným do jediného rozhraní slouží Revit jako užitečný nástroj pro spolupráci projektových týmů a dosahování lepších výsledků.

Showcase

Autodesk Showcase je software pro vizualizaci návrhů zaměřený na potřeby architektů a designérů při prezentaci projektů. Poskytuje nástroje pro demonstraci, hodnocení a porovnávání estetických kvalit 3D modelů a jejich alternativních verzí.

SketchBook

SketchBook, známý také jako SketchBook Designer nebo SketchBook Pro, je software společnosti Autodesk, jehož cílem je digitalizovat proces generování nápadů, dokumentovat ranou fázi návrhu produktu a snadno ho předávat ostatním oddělením. Nejčastěji se používá k vytváření koncepčních nákresů, prezentaci různých barevných alternativ a obecně k zapisování nápadů na cestách.

Vault

Autodesk Vault je nástroj pro správu produktových dat (PDM) integrovaný s několika produkty Autodesku (např. AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Revit a Civil 3D). Pomáhá návrhářským týmům sledovat pracovní postupy a udržovat kontrolu nad jednotlivými verzemi v prostředích s více uživateli s cílem dále zvýšit produktivitu.

3ds Max & 3ds Max Design

Autodesk 3ds Max, dříve známý jako 3D Studio a 3D Studio Max, je profesionální 3D počítačový grafický program pro vizualizaci návrhů, her a 3D animaci. Jeho hlavními uživateli jsou specialisté ze zábavního průmyslu, ale najde uplatnění i v arzenálu CAD návrhářů a architektů.

Máte dotazy týkající se softwaru Autodesk a jeho licencování? Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci!

Položka byla přidána do košíku